• 05 webhode-bilde
  • 06 webhode-bilde
  • 04 webhode-bilde
  • 03 webhode-bilde
  • 02 webhode-bilde
  • 01 webhode-bilde
  • banner 01

Skoleskyss for en enklere hverdag

Sikkerhet og trygghet står i sentrum når vi planlegger turene til og fra skolen for ditt barn. For oss i Konsentra er det viktig at du som foresatt vet at vi kjører ditt barn til og fra skolen på en trygg og god måte. Skoleskyss skal bidra til å gjøre din hverdag litt enklere.

Vi vil at du som foresatt skal vær trygg på:

  • At barnet ditt har en positiv opplevelse hos oss.
  • At barnet ditt blir kjørt på en forsvarlig måte.
  • At våre sjåfører har både ekspertise og erfaring for å kjøre barn med særskilte behov.

Hver tur er like viktig

Konsentra har ansvaret for over 700 000 turer hvert år. Vi har kjørt barn til og fra skolen siden 1994, og har høy kompetanse på planlegging og gjennomføring av skyss for skolebarn. Avanserte planleggings- og oppfølgingssystemer hjelper oss også i den daglige gjennomføringen. Et eget GPS-system gjør også at vi til enhver tid vet hvor bilene, og ditt barn, befinner seg.

Mange tjenester gjør det enkelt

Den sosiale og miljømessige fordelen ved felles kjøring gir også noen utfordringer. Vår ambisjon om punktlighet gjør at det er viktig at barna er klare til avtalt tidspunkt. For å gjøre det enklere for deg å planlegge, kan du se alle hentetidspunkter på selvbetjeningsløsningene vist på neste side.